Jsme česká inovační firma, zabývající se aplikovaným výzkumem a vývojem technologií, materiálů a komerčních výrobků, které využívají nanotechnologie. Hlavní specializací jsou výrobky a technologie s Antibakteriálními účinky a prostředky pro Povrchovou ochranu materiálů. Představiteli našich tradičních výrobků jsou produkty s ochrannou známkou nanosilver® a to jak textilní (oblečení, textilie, filtry), dále polotovary a výrobky z polymerů (obaly, folie, desky) nebo produkty pro zdravotnictví (gely, masti, desinfekční prostředky, krycí prostředky pro hojení ran).

Díky zázemí a úzké spolupráci s výzkumnými pracovišti v ČR, zemích EU, USA a v Asii realizujeme aktivity v praktickém testování, ale i ve vlastním aplikovaném vývoji vzorků nových materiálů, technologií a aplikačních postupů na všech úrovních. Součásti těchto činností je také množství laboratorních a praktických testů, certifikací a atestů na příslušných odborných a certifikačních pracovištích.

Komplexnost služeb v oboru nanotechnologií doplňujeme o zajištění nových materiálů, provádění marketingu a analýz trhu, přípravy a realizace transferů technologií a licencí, aplikačních realizací, konzultací a poradenství.

Jsme členem ČSNMT (Česká společnost pro nové materiály a technologie), AVDZP (Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků) a dále zakládajícím členem C.N.C. (Český nanotechnologický klastr).

Jsme také realizačním partnerem a členem konsorcií v řadě výzkumných, vývojových a marketingových projektů a to jak v národních a evropských výzvách, tak i v projektech komerčních. Spolupořádáme odborné semináře zaměřené na uplatnění a transfer technologií.