Představenstvo je nejvyšším orgánem Asociace v období mezi plenárními zasedáními. Je voleno plenárním zasedáním na období pěti let. Členové představenstva jsou vysoce kvalifikovanými odborníky z oboru s mnohaletými zkušenostmi v řízení významných podniků a institucí v oblasti zdravotnictví a obchodu. Z tohoto silného know-how mohou čerpat všechny členské firmy ve svůj prospěch.


Předseda představenstva AVDZP - JUDr. Jaroslav Kopeček JUDr. Jaroslav Kopeček
Předseda představenstva
Sekce organizační
Ing. Karel Kloc, CSc.
Místopředseda
Sekce pro rozvoj oboru
Ing. Petr Mašek
Místopředseda
Certifikace, normy a vzdělávání
Ing. Tomáš Kolář
Člen představenstva
Podpora exportu
Ing. Karel Fiedler
Člen představenstva
Propagace činnosti Asociace
Petr Kotík
Člen představenstva, Činnosti a zásady spolupráce mezi organizacemi
Ing. Jana Vykoukalová
Člen představenstva
Rozvojová agentura
Doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc.
Člen představenstva